Duurzame energie cruciaal voor 
energievoor-
ziening en 
oplossen van 
milieuproble-
men Windenergie, we kunnen niet zonder Het belang van duurzame energie

Over ons

De Duurzame Energie Koepel stimuleert de toepassing van duurzame energie en behartigt de belangen van veel bedrijven die actief zijn in de duurzame energie sector.

Branches

De Duurzame Energie Koepel vertegenwoordigt de volgende branches : zonne-energie, windenergie, energie uit water, bio-energie, bodemenergie en warmtepompen.

Position papers

De Duurzame Energie Koepel verwoordt, i.s.m. de aangesloten branches en betrokken organisaties, haar mening over duurzame energie oplossingen en ontwikkelingen.
  • @AllEnergyDay niemand wil wind in achtertuin. Gelukkig zijn er weinig achtertuinen die groter dan de wettelijke norm zijn.

  • @AllEnergyDay @TNO_nieuws @martvanbracht energierevolutie gaat wereldwijd als een speer. Maak fossiel duurder!

  • Moedeloosheid bij mensen ald jij en ik die transitie tegenhouden. Malboro promoot geen stoppen roken. Stop subsidies fossiel. @AllEnergyDay

Deelnemers