Duurzame energie cruciaal voor 
energievoor-
ziening en 
oplossen van 
milieuproble-
men Windenergie, we kunnen niet zonder Het belang van duurzame energie

Over ons

De Duurzame Energie Koepel stimuleert de toepassing van duurzame energie en behartigt de belangen van veel bedrijven die actief zijn in de duurzame energie sector.

Branches

De Duurzame Energie Koepel vertegenwoordigt de volgende branches : zonne-energie, windenergie, energie uit water, bio-energie, bodemenergie en warmtepompen.

Position papers

De Duurzame Energie Koepel verwoordt, i.s.m. de aangesloten branches en betrokken organisaties, haar mening over duurzame energie oplossingen en ontwikkelingen.

Duurzame agenda

  • Geen evenementen
  • Hartelijk dank voor de boeiende tweet-uitwisselingen tussen u en @DrzEnergieKoepl. We vervolgen het prettige contact graag ook op @nvde!

  • Monique van Eijkelenburg (twitteraar op @DrzEnergieKoepl) kunt u volgen op @mjvaneijkelenbu als NVDE Sr Advisor Regulatory & Public Affairs

  • Eind 2016 stopt de Duurzame Energie Koepel. Volg nieuws over duurzame energie en de energietransitie op @nvde.nl en https://t.co/6s4FJlNvCR

Deelnemers