Duurzame energie cruciaal voor 
energievoor-
ziening en 
oplossen van 
milieuproble-
men Het belang van duurzame energie

Over ons

De Duurzame Energie Koepel stimuleert de toepassing van duurzame energie en behartigt de belangen van veel bedrijven die actief zijn in de duurzame energie sector.

Branches

De Duurzame Energie Koepel vertegenwoordigt de volgende branches : zonne-energie, windenergie, energie uit water, bio-energie, bodemenergie en warmtepompen.

Position papers

De Duurzame Energie Koepel verwoordt, i.s.m. de aangesloten branches en betrokken organisaties, haar mening over duurzame energie oplossingen en ontwikkelingen.

Duurzame agenda

  • "@ottogrevink: Elk jaar honderden zieken en 10 doden door kolencentrales #Eon volgens @eenvandaag. Dat geldt niet voor hernieuwbare energie

  • #apb14 #Prinsjesdag grijze groei met werkgelegenheid wens @premierrutte. Vergroening belastingverziening heeft juist zoveeel opties!

  • RT @windmolenklacht: SP NH pleit voor 8MW MEGA WINDTURBINES. Dus nog 13 turbines nodig. 1 lokatie industrieterrein #PSNH 👍Onze suggestie: #Afsluitdijk

Deelnemers